Coaching to prosta i skuteczna metoda rozwoju osobistego lub zawodowego, gdzie klient i trener tworzą relacje porozumienia i współpracy. Jego celem jest poprawa efektów działania, podejmowania decyzji, zaspakajania potrzeb oraz podniesienia poziomu kompetencji.

Coaching nie uczy, ma pomagać w rozwiązywaniu problemów, pobudzać myślenie, optymalizować działania.

Na rynku funkcjonuje bardzo dużo firm coachingowych. Powstała swoista moda na coaching. Jak znaleźć w tym gąszczu prześcigających się w ofertach firm tę właściwą? Czym kierować się przy wyborze firmy coachingowej?

Artykuł powstał przy współpracy z firmą szkoleniową Integra

Cenne wskazówki

Na polskim rynku nie ma odpowiednich prawnych regulacji, które określiłyby kryteria i warunki do prowadzenia działalności coacha. Trudno więc dokonać rzetelnego wyboru firmy coachingowej. Jeśli coacha poszukuje firma może zrobić wstępną weryfikację poprzez dział szkoleń lub system HR.

Szukając indywidualnie firmy coachingowej np. w internecie powinniśmy sprawdzić w przypadku wybranej jednostki posiadane akredytacje np. ICF (International Coaching Federation), IAC (International Association of Coaching) albo Polskiej Izby Coachingu.

Warto umówić się z kilkoma coachami i ustalić z nimi sprawy formalne

i organizacyjne. Dopiero po ich analizie dokonać wyboru. Duże znaczenie ma tutaj osobiste przekonanie co do trafności wyboru coacha i firmy coachingowej.

Coach powinien mieć doświadczenie w pracy. Szereg firm coachingowych jest nowych w branży, więc trudno spodziewać się długiego stażu pracy trenerów. Często młodzi, ambitni szkoleniowcy podejmują się realizacji zadań, nie mając odpowiedniego doświadczenia w tym obszarze. Niestety efekt takich działań jest mizerny.

Należy pamiętać, że najczęściej pierwsza sesja coachingowa jest darmowa. Jej zadaniem jest rozwianie wątpliwości co do wyboru firmy coachingowej i coacha. Po tym spotkaniu określane są warunki współpracy.

Cechy dobrej firmy coachingowej

Firma coachingowa powinna mieć renomę w branży. Coach firmy coachingowej musi mieć co najmniej 100 godzin szkolenia i 250 godzin przepracowanych oraz stałe relacje z mentorem, superwizorem. Dobrze widziane jest, gdy ma rekomendacje od co najmniej dwóch innych coachów oraz odnawiany egzamin w ośrodkach szkoleniowych.Firma coachingowa musi mieć ustalone jasne oraz przejrzyste zasady współpracy z klientem. Obowiązuje ją Kodeks Etyczny, gdzie zawarte są zapisy na temat: zaufania, tajemnicy zawodowej , sposobu i metod pracy.

W dobrej firmie coachingowej formy pracy dostosowane są do możliwości i potrzeb klienta lub grupy szkolonych. Przewidziane są indywidualne pomiary postępów. Rzetelna firma coachingowa zatrudnia starannie dobranych, wykwalifikowanych trenerów, których cechuje: otwartość, empatia i kompetencja.

Coaching w Polsce

W Polsce dynamicznie rozwija się coaching dla firm skierowany do jednostek biznesowych i korporacji. Najbardziej znany jest wśród kadry finansowej i menedżerskiej. Coaching dla firm stawia na zwiększenie skuteczności biznesowej oraz na rozwój kompetencji przywódczych, które pomogą w realizacji celów przedsiębiorstwa. Przygotowuje do zmian organizacyjnych, zmian na stanowiskach, przedstawia nowe formy zarządzania zasobami ludzkimi.

Popularny jest także coaching personalny skierowany do indywidualnego klienta. Jego rolą jest pomoc w osiągnięciu celów, podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu problemów osobistych i zawodowych.

Szacuje się, że blisko 15% firm  w Polsce deklaruje zainteresowanie coachingiem i jej wykorzystaniem w efektywnym szkoleniu kadr.

Polscy coachowie to przeważnie osoby młode, poniżej 30 roku życia. Dowodzi to, że coaching staje się w naszym kraju coraz bardziej popularny, kadra zaś zdobywa doświadczenie.

Gdzie szukać firmy coachingowej?

Największy zasób informacji na ten temat zawiera internet. Można wyszukać w nim firmy coachingowe specjalizujące się w określonych metodach pracy, adresowane do wybranych grup klientów. Strony internetowe firm coachingowych są ich wizytówką z zainwestowanym pozycjonowaniem w sieci.

Coaching dla firm promuje się na kanałach i w serwisach np. youtube. Część firm coachingowych prowadzi specjalistyczne blogi. Prowadzenie działalności w sieci sprawia, że firmy coachingowe są bardziej rozpoznawalne w środowisku i wśród zainteresowanych grup klientów.

Zanim podejmiesz decyzję o wyborze firmy coachingowej przeanalizuj przedstawione informacje, zwracając uwagę na renomę i doświadczenie oraz atrakcyjną ofertę szkoleniową. Nie jest rekomendowane sugerowanie się tylko i wyłącznie ceną i popularnością na serwisach społecznościowych.