Ignacy Krasicki jest autorem zbioru satyr wyśmiewających jemu ówczesne zwyczaje i zachowania społeczeństwa. Autor robi to bardzo trafnie ale również w sposób wielce poetycki. Oddaje znakomicie obraz i bolączki ówczesnego życia. Jedną z ciekawszych satyr jest utwór o tytule „Żona modna”, który porusza dwie podstawowe kwestie związane z małżeństwem. Jedną z nich jest ślub dla pieniędzy, drugą zaś „modne życie” – bardzo popularny zwyczaj w czasach autora. Satyra ta, to zarówno prześmiewcze ukazanie niestosownych praktyk, jak również przestroga dla przyszłych amantów i adoratorów.Wypracowanie to jest analizą satyry „Żona modna„, której autorem jest Ignacy Krasicki. Praca ta porusza wszystkie najważniejsze aspekty utworu, zwracając jednocześnie uwagę na samych bohaterów. Treść tego wypracowania jest ciekawym wsparciem podczas omawiania wspomnianego wiersza. Składa się z 372 słów.

.

Wypracowanie – „Żona modna” satyra Krasickiego – pobierz