Czas międzywojennego spokoju był bardzo szczególnym momentem w historii narodu polskiego. Przyczyną wszystkiego były wykluczające się wzajemnie odczucie obywateli. Z jednej strony należało się cieszyć z powodu odzyskania przez Polskę niepodległości a z drugiej narastał coraz większy niepokój o to co przyniesie przyszłość. Zdecydowanie najsilniej odczuć to można było wśród pospólstwa, powodem tego były rzesze robotników wegetujących w nieludzkich warunkach, które niegodny były człowiekowi. Stefan Żeromski starał się zwrócić na problem ten uwagę szerszej grypie społeczeństwa. W tym właśnie celu napisał powieść Przedwiośnie.Wypracowanie to dogłębnie analizuje i charakteryzuje obraz społeczeństwa polskiego, który przedstawi autor. Praca ta jest znakomitym uzupełnieniem wiedzy z lektury. Tekst ten składa się z 437 słów.

.

Wypracowanie – Obraz społeczeństwa polskiego w „Przedwiośniu” – pobierz