Zofia Nałkowska pochodzi z rodziny wybitnej, można spokojnie powiedzieć, że wywodzi się z inteligencji. Jej ojciec, znany i ceniony geograf i pedagog wyznawał marksistowskie poglądy. Stąd doszukiwać się można powodu umiejscowienia postaci w tej właśnie warstwie społecznej.

Powieść „Granica” ukazała się w 1935 roku. Przedstawia ona historię Zenona Ziembkiewicza, inteligenta, który odnosi same sukcesy w swej karierze zawodowej. Inaczej niestety sprawy mają się w jego życiu prywatnym. Czytając powieść nie wiemy tak naprawdę czy Zenona uważać za tragiczną indywidualność a może karierowicza. Wychował się on w domu mieszczańskim, gdzie niczego mu nie brakowało. Wyniósł z niego również mieszczańskie tradycje, które ukształtowały jego poglądy na otaczający go świat.

Wypracowanie to porusza problematykę społeczno- polityczną w powieści „Granica”,  jest znakomitym uzupełnieniem lektury czy streszczenia. Nieoceniona pomoc podczas omawiania lektury lub podczas pisania własnego wypracowania. Tekst składa się z 381 słów.

.

„Granica” Nałkowskiej – problematyka społeczno-polityczna pobierz