„Medaliony” to zbiór opowiadań spisanych przez Zofię Nałkowską, która zebrała potrzebny materiał pracując w Głównej Komisji Zbrodni Niemieckiej w Polsce. Opowiadania te opisują prześladowania hitlerowskie, jakie przeżywali obywatele Polscy. Opowiadania te są relacją pozbawioną jednak własnej interpretacji, są one pozbawione uczuć, jest to opis z dystansem. Autorka ogranicza się do przedstawienia samych faktów.

Wypracowanie to na temat cierpienia bohaterów w „Medalionach” opracowane jest w całości na podstawie tegoż właśnie tekstu. Stanowi zarówno ciekawą źródło informacji jak i swoiste uzupełnienie książki czy streszczenia.  Bez wątpienia pomocne okaże się zarówno na lekcjach języka polskiego jak i podczas pisania własnej pracy. Tekst zawiera 412 słów..

Wypracowanie – Cierpienia bohaterów „Medaliony” pobierz