Z natchnionymi artystami czasem bardzo trudno nawiązać bezpośredni kontakt. Poeci mówią o tym, co ważne, poprzez wiersze. Wojciech Łęcki i jego z czytelnikami rozmowy uwidoczniły, świetne oceny twórczości tego literata.

Ludzie posługujący się językiem pisanym, muszą odznaczać się wysokim poziomem inteligencji emocjonalnej. Do opisywania świata i emocji targających ludźmi, potrzebna  jest empatia. Proza potrafi być obszerna i surowa. Literatura piękna naznaczona jest emocjami i posługuje się krótkim treściowo, ale wyjątkowo trafnym przekazem. Leopold Staff, zwracając się do natchnionych twórców, powiedział: „Trudny i trwały będzie poeto twój urząd”. Te słowa podkreślają, jaką rolę odgrywa poeta. 

Wojciech Łęcki – poznaj autora i jego twórczość – https://www.psychoskok.pl/aktualnosci/wojciech-lecki-poznaj-autora-i-jego-tworczosc/

Wojciech Łęcki i jego rozmowy z czytelnikami uwidoczniły, świetne oceny twórczości tego literata. Pozytywne komentarze utworów pisanych przez poetę wynikają z faktu, że wszystkie one odnoszą się do codziennych problemów. Oczywiście Łęcki to bardzo doświadczony życiowo twórca, który naprawdę potrafi poruszyć każdy temat. W jego dorobku znaleźć można krytyki literackie, kilka książek oraz wiele tomów z wierszami. Poezja Wojciecha Łęckiego porusza i zapada w pamięć. Jego talent chętnie komentują odbiorcy:

„Napisane bez wysiłku – tak jak lubię. Kobiety powinny przeczytać ze względu na męski (nieszowinistyczny) punkt widzenia, a mężczyźni, żeby coś zrozumieć”.

Katarzyna K.

„Jestem nauczycielką j. Polskiego. Przez przypadek, na spotkaniu autorskim, kupiłam książkę Wojciecha Łęckiego. Nie miałam takiego zamiaru. A teraz nie żałuję. Bardzo dobre i mądre wiersze. Jest liryzm, ironia, rzadziej humor i… sporo filozofii. Autor nie żyje w szklanej kuli z zamkniętymi oczyma. Dużo wie, dużo widzi i umie to ubrać w słowa. Tyle po pobieżnej lekturze”.

M. Michalak

Dobre wiersze Wojciecha Łęckiego za każdym razem spotykają się z pozytywnym odbiorem. Zadowoleni odbiorcy chętnie wyrażają swoje pozytywne opinie. Doświadczenie życiowe oraz setki wierszy to atut poety. Ponadto Wojciech Łęcki podczas spotkań autorskich prowadzi rozmowy z czytelnikiem.

Najważniejsze fakty z życia poety

Talent Wojciecha Łęckiego został doceniony w przestrzeni poetyckiej.  To doświadczony poeta, satyryk, a także krytyk literacki i dziennikarz. Autor ten posiada więc wiele umiejętności, które zostały wzbogacone przez jego osobiste obserwacje i przeżycia. Nie od razu jednak tak było, ponieważ z zawodu jest on mgr. inż. mechaniki-automatyki-logistyki, któremu udało się ukończyć bydgoską ATR, PW I SGH. Wojciech Łęcki to uznany artysta. Przestrzeń poetycka doceniła pisane przez niego utwory. Warto ujawnić, że: w XXX Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu  (2007) na Książkę Roku za tom erotyków ,,Fuga na ziarnko piasku”. Ponadto wiersze i recenzje pisarz publikował w „Radarze”, ,,Poezji”, ,,Autobiografiach”, ,,Akcencie”, ,,Akancie”, „Wieściach”, ,,Sztuce”, ,,Poradniku Muzycznym”, ,,Liście Oceanicznym” oraz czeskim ,,Psi wino”.Miłość do poezji to uczucie, które kieruje myślą poety. Wiersze Łęckiego przetłumaczono na wiele języków: angielski, niemiecki, norweski, czeski i litewski. Wiele mówiono również, o jego opowiadaniach, książkach satyrycznych i dramatach, do których inspiracje odnajduje w prawdziwym życiu. Ważna informacja Wojciech Łęcki brał czynny udział w niepokojach społecznych. Wspomniane wydarzenia miały miejsce w latach 1968, 1970, 1976, 1980, 1981 i 1989. Ponadto poeta jest założycielem pierwszej komórki „Solidarności” w płockiej Petrochemii. Artysta to aktywny społecznik, nadal zajmujący się literaturą. Poprzez tworzone utwory poetyckie Wojciech Łęcki mówi, co ważne i skłania do refleksji. Dorobek literacki tego artysty pozwala stwierdzić, że udało mu się częściowo urzeczywistnić horacjańską myśl „non omnis moriar”. Wiersze długo przetrwają w umysłach odbiorców.

Najlepiej oceniane wiersze poety W. Łęckiego czas przedstawić. Do prezentacji wybrano dwa najczęściej oceniane, które pochodzą ze zbiorów: Życie za bezcen” i „Chwile

Od kilku lat zainteresowaniem cieszy się poruszający tomik wierszy: „Życie za bezcen”

Poeta kolejny raz zwraca uwagę odbiorców na najważniejsze kwestie. Literackie doświadczenia zostały zestawione z obserwacjami codziennego życia. Wiersz napisany przez  prawdziwego artystę zawsze pojedyncze słowa łączy w wersety, w ten sposób tworząc logiczną całość. Wszyscy, którym dane będzie, poznanie tego utworu na nowo docenią uroki istnienia. Do głębokich refleksji zachęca nawet kilka wersów przytoczonych poniżej.

Bóg jedyny mężczyzna
który nie zawodzi
bo nigdy go nie ma
nic nie możesz uczynić
przybędzie lub nie
kiedy w niego uwierzysz.

Każdy człowiek wie, że ma tylko jedno istnienie, dla tego potrzebujemy czasu, który pozwoli nam rozbudzić wspomnienia. Do retrospekcji zachęca poezja. Nawet tytuł może pobudzać myśli. Wojciech Łęcki przypomina, jak ważne są „Chwile”. Ulotne momenty to wycinki z  perturbacji naszego losu. Warto wspomnieć, że tym razem autor wykorzystał  formę, jaką jest list. Na początku zawarł więc korespondencje zwróconą do znajomych sobie osób, czyli Wojtka i Józka. Poznając jej treść, zrozumiemy, że wspomnienia dla twórcy zawsze pozostają źródłem inspiracji. Łęcki z nostalgią przypomina sobie utwory pisane przez towarzyszy wielu wspólnych przeżyć. Wyznaje, że docenił ich przepełnione humorem, paradoksem, hiper bolą i ironią utwory poetyckie.

 W tym zbiorze utrwalił „Chwile” podążył ścieżką obrazów oraz zgłębił meandry własnej natury. Literacki narrator poprowadzi każdego przez poszczególne utwory, pozwalając dokładnie poznać ich sens.

Nocne lampki dawno wyznaczają
każda inny horyzont.
A wiosna nie wie, komu
zazielenić łąkę.

„Chwile” to poetycka opowieść o przemijaniu. Zawarto w nich między innymi: urywki dialogów i myśli bohaterów. Warto poznać te wypowiedzi. Dla wielu będą one pozytywnym zaskoczeniem.

Wiersze to bardzo niezwykłe formy przekazu. Wystarczy kilka słów, by wyrazić wszystko, co ważne. „Chwile” Wojciecha Łęckiego to inspirowany życiem zbiór poetycki. Poeta przeanalizował zdarzenia z przeszłości, zagłębił się we własne wspomnienia, aby wybrać z nich to, co cenne. Warto wspomnieć, że forma oraz temat poszczególnych utworów pozostaje odmienny. W ten sposób pisarz zadbał, aby wewnątrz, każdy odbiorca mógł znaleźć utwór bliski sobie.

Wojciech Łęcki i jego z czytelnikiem rozmowy zawsze odbywają się przez wiersze. Poruszające sentencje, do refleksyjnych rozważań zachęcą wszystkich. Poezja to język duszy. Łęcki jeszcze wielokrotnie przemów do ludzi poprzez wiersze.