Książka autorstwa Iwony i Elżbiety Łoźnych, zatytułowana Szkoła waldorfowska, przedstawia genezę i ideologiczne założenia systemu pedagogiczno–dydaktycznego szkoły zwanej waldorfowską (znanej także pod nazwą waldorfska), której twórcą był austriacki filozof Rudolf Steiner (1861-1925).

Informacje na ten temat pochodzą z licznych naukowych źródeł, polskich i obcojęzycznych, które wyszły spod piór zarówno antropozofów, jak również teologów, pedagogów i redaktorów pochodzących z różnych Kościołów chrześcijańskich, a także z wykładów organizowanych w naszym kraju przez pedagogów waldorfowskich.

Ten typ szkolnictwa jawi się w pierwszym kontakcie jako wyrastający z pedagogiki chrześcijańskiej, dlatego też głównym wątkiem tej publikacji są jego światopoglądowe korzenie na tle religii chrześcijańskiej, a zwłaszcza następujące kwestie: źródło prawd objawionych, obraz Boga, Osoba Jezusa Chrystusa, sakrament chrztu i eschatologia. Można znaleźć w niej wyjaśnienie kluczowych dla propozycji edukacyjnej Steinera pojęć, takich jak: antropozofia, okultyzm, ezoteryzm i gnoza.Polscy rodzice i nauczyciele, którzy po 1989 roku po raz pierwszy zetknęli się z tym typem szkolnictwa, zachwycili się nim, a jednocześnie stanęli przed dylematem: czy jest sprawą bez znaczenia charakter ideologicznego źródła, z którego się wywodzi? Odpowiedź na to pytanie mogą oni znaleźć nie tylko w teoretycznych rozważaniach zawartych w tej książce, lecz także w świadectwach osób z krajów zachodnich, które na długo przed polskimi rodzicami i nauczycielami, miały kontakt z tym typem szkolnictwa. Pomocą może służyć również wypowiedź jednego z polskich biskupów, który ustosunkował się do tej kwestii.

Tak więc rodzice spotykają się w tej publikacji z propozycją krytycznego podejścia do tej propozycji nauczania i wychowania, takiego jednak, które wyrasta z rzetelnej wiedzy i świadomości tego, z czym ma się do czynienia, nauczyciele zaś znajdują zachętę do umiejętnego czerpania ze skarbca jej niezaprzeczalnych osiągnięć i autentycznych walorów w taki sposób, by wzbogacić swój warsztat pracy bez jednoczesnego rezygnowania z własnego światopoglądu.

Książka ta jest wzbogaconą o nowe pozycje bibliograficzne wersją cyklu artykułów, które ukazały się w 1992 roku w Posłańcu Warmińskim – piśmie wydawanym przez Kurię Metropolitalną Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.