Na rynku e-booków pokazała się pozycja traktująca o religii pogańskiej. Książka jest osobistą prezentacją światopoglądu i przekonań autora We Lesa. We Les określa się jako neopoganin, co zresztą jest widoczne w tytule jego książki. Oznacza to że autor jest wyznawcą rodzimej religii etnicznej Słowian. Wyznawanie takiej religii obecnie nie jest zbyt rozpowszechnione i w związku z tym może budzić ciekawość. Z drugiej strony pojęcie pogaństwa nie ma pozytywnej konotacji w powszechnej świadomości. Żyjemy wszak w rzeczywistości od wieków zdominowanej przez chrześcijaństwo gdzie pogaństwo było przedstawiane jako coś całkiem złego. Tymczasem religie określane jako pogańskie to była kultura bogata i nie pozbawiona dobrego i pozytywnego przesłania dla ludzi. Autor w książce prezentuje przedchrześcijańskie religie w tym naszą słowiańską. Religia Słowian była politeistyczna i była bardzo blisko związana z przyrodą i szacunkiem dla niej. Również przesłanie etyczne czy moralne tej religii było atrakcyjne i raczej pozytywne. W kontraście do religii etnicznej, przedchrześcijańskiej samo chrześcijaństwo w książce jest ukazane jako religia o pięknym, pełnym miłości przesłaniu ale o krwawej, pełnej przemocy praktyce. W chrześcijaństwie na przestrzeni wieków istniała widoczna rozbieżność pomiędzy głoszonym dobrem i miłością a krzewieniem tej religii z użyciem oręża. Książka We Lesa zasługuje na uwagę, szczególnie dla czytelników zainteresowanych różnymi religiami czy chociażby podstaw naszej współczesnej kultury.