Konflikty zbrojne to tragiczna rzeczywistość XX wieku w Europie. Na temat dwóch wojen światowych pojawiły się tysiące opracowań i analiz o charakterze historycznym, politycznym i socjologicznym ale zdecydowanie rzadsze są próby analiz tych konfliktów zbrojnych w ujęciu psychologicznym. O poruszenie tej kwestii postarał się nie byle kto tylko sam Carl G. Jung. Napisał on wypracowanie pod tytułem „Wotan”, w którym odwoływał się do swojej teorii. Teraz pojawiła się praca pod tytułem „Przyczyny powstania konfliktów zbrojnych w XX wieku na podstawie teorii archetypów i nieświadomości zbiorowej Carla G. Junga”. Jest to praca bardzo ciekawa oparta w znacznej mierze na wiedzy, dokonaniach i poglądach Carla G. Junga. Autor przedstawia pogląd w wyniku którego za obie wielkie wojny odpowiada zbiorowa psychologia narodów Europy. Tym samym wszelkie analizy o charakterze politycznym czy historycznym wydają się być wtórne i powierzchowne. Carl G. Jung zbudował teorię mówiącą o zbiorowej nieświadomości i archetypach, właśnie w tych sferach ludzkiego umysłu tkwić mają przyczyny wybuchu zarówno pierwszej jak i drugiej wojen światowych. Owa zbiorowa nieświadomość miała popchnąć narody czy też społeczeństwa Europy do agresji i wybuchu konfliktów zbrojnych. Wszystko zasadza się na tym że ucywilizowane, zasobne i bezpieczne narody Europy zachowały w swej zbiorowej nieświadomości archetypy wywodzące się jeszcze od ludzi pierwotnych, którzy to musieli wykazywać się agresją w swoim środowisku np. przy polowaniach czy ochronie swoich zasobów aby przetrwać.