Podczas omawiania „Dziadów” Mickiewicza, całą uwagę skupić powinno się na tle historycznym podczas pisania tego dzieła. Kreacje i zachowania głównych bohaterów bardzo silnie nawiązują do tego co działo się w czasie kiedy Mickiewicz pisał. Jego odczucia i przeżycia zostały przelane na papier a tematyka utworu to nic innego jak odzwierciedlenie wydarzeń jakie miały w tamtym czasie miejsce. Utwór ten to swoiste rozliczenie się autora z narodem, który pogrążony jest w walce wyzwoleńczej.Wypracowanie to jest bardzo dobrym źródłem informacji uzupełniających samą książkę, ściągę cz opracowanie. Porusza ono problematykę w utworze.Informacje w nim zawarte są doskonałą pomocą podczas omawiania lektury na lekcjach języka polskiego. Praca ta może stanowić również wzór podczas pisania własnego wypracowania. Tekst ten to rzetelny zbiór wiadomości popartych cytatami zaczerpniętymi bezpośrednio z książki. Wypracowanie to składa się z 530 słów.

.

Problematyka w utworze „Dziady” Mickiewicza pobierz