Każdy, kto doskonale komunikuje się w języku angielskim, lubi kontakt z ludźmi i poznawanie nowych miejsc, może skorzystać z programu Camp America, który doskonale łączy przysłowiowe przyjemne z pożytecznym.

Camp America to jeden z wielu programów edukacyjnych o charakterze „work and trawvel”, które w swojej ofercie posiada Amerykański Instytut studiów Zagranicznych. Głównym celem tej idei jest umożliwienie młodym ludziom z całego świata pracy i wypoczynku na terenie USA.

Jest to doskonała propozycja dla młodych, otwartych i kreatywnych ludzi, którzy oprócz pracy chcą poznać Stany Zjednoczone.  Koszty programu są stosunkowo niskie, niestety, ograniczona jest również kwota kieszonkowego, które uczestnik campu otrzymuje przez cały okres pracy.

Niepodważalną zaletą programu jest optymalne bezpieczeństwo finansowe oraz dopełnienie przez organizatora niezbędnych formalności, m.in. organizacja lotu w obydwie strony, zapewnienie miejsca pracy wraz ze szczegółowym planem dojazdu oraz pokrycie kosztów związanych z tym przedsięwzięciem. Ponadto organizator ma obowiązek odpowiedzieć na wszystkie pytania zainteresowanego wyjazdem studenta, udzielając mu niezbędnych rad i wskazówek.

Świadczona przez organizatora usługa obejmuje także ubezpieczenie medyczne oraz pomoc w uzyskaniu wizy do Stanów Zjednoczonych.„Work and trawel” w tłumaczeniu oznacza pracę i wypoczynek. Miejscem pracy są amerykańskie campy, czyli ośrodki kolonijne. Praca lekka i przyjemna, oczywiście pod warunkiem, że uczestnik programu doskonale zna język angielski, posiada zdolności interpersonalne, a przy tym jest osobą kreatywną i otwartą na inne kultury.

Warto dodać, że na w ramach programu rekrutowani są studenci z całego świata, co bez wątpienia uatrakcyjnia pobyt. Jest to doskonała okazja, by nawiązać międzynarodowe przyjaźnie, a także wymienić się doświadczeniami.

Co ważniejsze, podczas pobytu na campie uczestnicy programu mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie, a także nieograniczony dostęp do sprzętu sportowego.

Praca trwa dziewięć tygodni. Po tym czasie student otrzymuje należne kieszonkowe i może zwiedzać Amerykę.

Reasumując, Camp America to doskonała oferta wakacyjna dla studentów,  którzy chcą przeżyć niezapomnianą przygodę, poznawać świat i zdobywać doświadczenie, także zawodowe.

Potencjalny kandydat musi znać język angielski w stopniu zaawansowanym (co najmniej na poziomie „Upper-Intermediate”) i być przygotowanym na dziewięciotygodniowy czas pracy.