Odnaleźć siebie” Dariusza Krzywdzińskiego czyta się bardzo szybko. Co wcale nie znaczy, że jest to błaha historia. Autor poprzez opis wojskowej kariery głównego bohatera – Krzysztofa, opowiada o tym, jak łatwo potrafimy rezygnować z tego, co dla nas najważniejsze. I jak łatwo potrafimy to zastąpić jakimś substytutem. Jednak okazuje się, że substytuty działają tylko przez jakiś czas i w końcu powraca do nas naturalna potrzeba spełnienia. Wcześniej trzeba w sobie odkryć, czym ma być to spełnienie. Krzysztof, po długiej wędrówce, nie tylko rozumianej dosłownie, lecz także w kategoriach egzystencjalnych, odkrywa, co jest najważniejsze dla niego. I spełnia się, odzyskując to, co kiedyś pochopnie odrzucił…