Książka Marii Konopnickiej pod tytułem „O krasnoludkach i sierotce Marysi” to jedna z piękniejszych i pouczających lektur dla uczniów szkół podstawowych. Książka opowiada o postaciach i wydarzeniach prawdziwych oraz fantastycznych. Przykładem postaci ludzkich są np.: Marysia, Kukulina, Skrobek, postaciami bajkowymi są natomiast krasnoludki. Bajkowość łączy się tutaj ze zwykłą codziennością. W lekturze zawarte jest wiele wydarzeń mających odniesienie do trudów i radości życia. Marysia, główna bohaterka książki, jest sierotką, której wiedzie się bardzo źle. Marysia jako córka biednej wdowy – Kukuliny, musi rozpocząć osamotnione i samodzielne życie po śmierci matki. Aby przetrwać, podejmuje się różnych prac w zamian za schronienie i jedzenie. Marysia jednak mimo trudów i problemów zachowuje pogodę ducha. Potrafi odnaleźć radość w swej pracy oraz w otaczającej Ją przyrodzie, którą kocha. Marysia jest bardzo skromną i serdeczną dziewczynką. Marysia, dzięki swym cechom, bardzo chętnie pomaga wszystkim wokół i nie oczekuje w zamian specjalnej nagrody. W książce Marii Konopnickiej mamy ukazane wartości takie jak: bezinteresowną miłość, szacunek do ziemi, szacunek do przyrody, szacunek do pracy. W wypracowaniu o tytułowej bohaterce – Marysi, znajdziecie dokładną charakterystykę Dziewczynki.

Wypracowanie – Charakterystyka Marysi – „O krasnoludkach i sierotce Marysi”