Dorota Żywczak to autorka dramatu (scenariusz sztuki teatralnej) o charakterze religijnym i społecznym zatytułowanego „(NIE)ŚWIĘCI”. Główną osią utworu jest szeroko rozlana dyskusja i poszukiwanie zrozumienia pomiędzy współczesną i boleśnie zagubioną młodzieżą, a świętymi kanonizowanymi. Młodzi ludzie, na przykładzie postaci Tomasza, Sary i Filipa, doświadczają odrzucenia, alkoholizmu, homoseksualnych relacji, czy uciekają się do aborcji. Święci natomiast reprezentowani są przez Mateusza Talbota, sługę Bożego, Prudencjusza Klemensa, świętą Małgorzatę z Kortony, błogosławionego Piotra Jerzego Frassati, błogosławioną Anielę Salawę, świętą Joannę Berettę Molla oraz świętego Ambrożego z Mediolanu. Za pomocą własnego ziemskiego doświadczenia grzechu, żalu i pokuty, święci potrafią odnaleźć pomost w dialogu i zrozumieniu, co zdaje się mieć zbawienny skutek i stanowić psychologiczną i duchową alternatywę dla problemów tych młodych ludzi. Autorka wielokrotnie stosuje trafne i wymowne refleksje, czym w chrześcijański dojrzały sposób podnosi poziom merytoryczny utworu. Spójrzmy choć na jeden z bardzo wielu cytatów: Księża są jak samoloty. Jak któryś upadnie, to trąbią o tym wszystkie media. Nie wspominając ani słowem o tych, które wciąż latają…„