W dzisiejszych czasach ludziom zajętym bieganiem a codziennymi bytowymi sprawami brakuje czasu na poznawanie prawd życiowych, refleksje i kontakt z literaturą. Z tego względu ciekawie jawią się wszelkie utwory zawierające w sobie refleksję i życiowo – filozoficzne przemyślenia. Takim utworem jest właśnie e-book autorstwa Anny Marii Mianowskiej pod tytułem „Myśli banalne i niebanalne ”. Jest to zbiór” sentencji, maksym, aforyzmów i złotych myśli autorki tworzony i zbierany przez lata. Autorka posiada już spore życiowe doświadczenie i przez lata dzieliła się swoimi: maksymami, aforyzmami czy złotymi myślami ze swoimi najbliższymi i znajomymi aż postanowiła zebrać swe utwory – przemyślenia i opublikować je w książce. Swoją książkę kieruje w pierwszym rzędzie do starszych dzieci i ludzi młodych, którym najbardziej przyda się życiowa mądrość i zastanowienie się nad sprawami ważnymi. Tutaj jednak trzeba powiedzieć że książka jest jak najbardziej dla wszystkich, którzy zechcą ją przeczytać i wysnują z niej ciekawe dla nich myśli. Autorka przekazuje nam swoje myśli i aforyzmy na różne tematy, z których wymienić możemy tutaj: same aforyzmy i złote myśli, artyści, anioły, biblia, bieda, bliźni, Bóg, cierpienie, błądzenie, cnoty, czas, człowiek, dojrzałość, dusza, dzieci, dom, dobro i zło, cywilizacja, droga, duchowość. Jest to, sami państwo przyznają, interesujący wybór tematów. Z tego powodu polecam tę książkę wszystkim.