Obraz Żyda to temat mocno eksploatowany w literaturze wielu znanych i cenionych pisarzy. Można go odszukać zarówno w prozie jak i utworach poetyckich. Jest to temat kojarzony i częściej faktycznie poruszany w czasach powstawania literatury wojennej, choć niejednokrotnie natknąć się na niego można w dziełach z epok wcześniejszych. Wypracowanie to ukazuje widziany oczyma różnych artystów motyw Żyda. Praca ta pozbawiona nie jest również charakterystyk takich postaci jak główny bohater utworu „Mendel Gdański” czy osoby Jankiela. Odnaleźć tu możemy również motyw Żyda poruszony w wierszu „Campo di Fiori”.Wypracowanie to jest znakomitą pomocą zarówno przy nauce jak i przy pisaniu własnej pracy z języka polskiego. Tekst składa się z 1083 słów.

.

Żydzi w literaturze – pobierz