„Ludzie bezdomni” to powieść Stefana Żeromskiego. Napisał ją w 1899 roku w Zakopanem. Przedstawia nam historię Tomasza Judyma, młodego lekarza, który postanawia poświecić swoje życie na niesienie pomocy ludziom pokrzywdzonym przez los czyli ubogim. Przedkłada dobro ludzi potrzebujących ponad własne szczęście i spełnienie w miłości. Bohater ten posiada cechy zarówno romantycznego buntownika jak i pozytywistycznego społecznika. Z jednej strony przeżywa wewnętrzne rozdarcie, z drugiej natomiast kieruje nim chęć niesienia pomocy ludziom potrzebującym.Wypracowanie to jest charakterystyką Tomasza Judyma, głównego bohatera powieści Stanisława Żeromskiego „Ludzie bezdomni”. Jest to znakomite uzupełnienie lektury jak i streszczenie. Pozwala dodatkowo poznać głównego bohatera. Dzięki tej pracy przygotujemy się do omawiania lektury. Tekst pomocny okazać się może również przy pisaniu własnego wypracowania. Tekst składa się z 774 słów.

.

„Ludzie bezdomni” – charakterystyka Tomasza Judyma