Ukraina przechodzi trudne czasy, kiedy Rosja swoimi agresywnymi działaniami próbuje złamać ducha Ukraińców. Jesteśmy niezniszczalni – mówią Ukraińcy: mamy własną historię, własny język, własne terytorium i kulturę. Ukraina jest suwerennym państwem. Zwracamy uwagę na utwory literackie o Ukrainie, które warto przeczytać, aby poszerzyć wiedzę o tym kraju.

Ukraina w książkach https://www.psychoskok.pl/aktualnosci/ukraina-w-ksiazkach/

Literatura zawsze, jak lustro, odzwierciedlała realia kraju.  Wiele książek poświęconych Ukrainie: ukazuje jej historię, przemiany w kulturze i sztuce, polityce, literaturze, tradycji. Ukraina ma bogatą kulturę i utalentowanych artystów uznanych za granicą. Każdy naród ma swoje wybitne postacie.

Do takich gigantów kultury ukraińskiej należą T. Szewczenko, I. Franko, O. Kobylyanska, A. Malyshko i wielu innych pisarzy i poetów. W swoich dziełach przekazują – miłość do ludu, ojczyzny, wiarę w szczęśliwą przyszłość Ukrainy i odrodzenie narodu ukraińskiego.

Taras Szewczenko – Kobziarz

Przełomowe dzieło literatury ukraińskiej, tomik wierszy i ballad romantycznych Tarasa Szewczenki.

W pierwszym wydaniu, z roku 1840, Kobziarz zawierał osiem wierszy i ballad. Kolejne tomy poezji Tarasa Szewczenki ze względu na zakaz cenzury były publikowane pod tym samym tytułem (w 1844 i 1860), mimo że zawierały dodatkowo nowe utwory. Pierwszy jednolity zbiór poezji Szewczenki w tłumaczeniu na język polski, przygotowany przez Władysława Syrokomlę, wsławionego gawędami i wierszami lirycznymi z życia drobnej szlachty i ludu, odpowiada trzeciemu wydaniu Kobziarza z pominięciem poematu Hajdamacy, a także ballady Topielica, listu poetyckiego Do Osnowianenki i Psalmów Dawidowych.

Iwan Franko – Zachar Berkut

Historia mieszkańców malowniczej wsi Tuchla, na czele której stoi Zachar Berkut – 90-letni mędrzec. Pewnego dnia we wsi pojawia się Tohar Wowk, który chce podporządkować sobie mieszkańców. Powieść historyczna, której akcja rozgrywa się w XIII wieku.Iwan Franko to genialny i najbardziej twórczy ukraiński poeta, prozaik, dramaturg. Imponujący dorobek literacki, naukowy i publicystyczny Franki zawiera się w około 6 tysiącach pozycji bibliograficznych, włączając utwory poetyckie (w okresie 1876-1914 ukazało się 10 jego tomików poetyckich), prozatorskie (napisał 9 powieści i ponad 100 małych utworów epickich: opowiadania, nowele, bajki), dramatyczne, jak również prace i artykuły krytycznoliterackie, historycznoliterackie, filozoficzne i folklorystyczne. Drugie zbiorowe wydanie jego prac ukazało się w 50 tomach w języku ukraińskim.

Ebook w sprzedaży – https://coczytamy.pl/ksiazki/zachar-berkut

Twórczość Przemysława Lisa-Markiewicza

Przemysław Lis-Markiewicz zachwycony twórczością Ivana Franko, zapragnął by inni również polubili jego dzieła. Tworzy w języku polskim, a także ukraińskim. Jego książki skierowane są przede wszystkim do mieszkających w Polsce Ukraińców. Pisze po polsku biografię fabularyzowaną Stepana Bandery oraz przygotowuje się do napisania w języku ukraińskim dwóch biografii fabularyzowanych Karola Szymanowskiego i Marii Curie-Skłodowskiej. Zbiera materiały do czterech powieści osadzonych w ćwierćwieczu 1920-1945, dotyczyć one będą Ślązaków, Kaszubów, Ukraińców i Niemców.  Jego  powieści są wyłącznie obyczajowe. Tłem natomiast bywają wydarzenia z przeszłości.

ebooki dostępne w sprzedaży – https://coczytamy.pl/autor/przemyslaw-lis-markiewicz

Poznaj również książki rosyjskich pisarzy o Rosji i nie tylko https://coczytamy.pl/ksiazki-rosyjskich-pisarzy-o-rosji-i-nie-tylko.php