Jeśli chodzi o zaburzenia ze spektrum autyzmu, wielu z nas nie w pełni go rozumie. Przy tak wyjątkowych sposobach myślenia (myślenie autystyczne to myślenie, które nie jest ukierunkowane na żaden konkretny cel), zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD) może sprawić, że życie będzie albo niesamowicie interesujące, albo niewiarygodnie trudne. Ale dla tych z was, którzy albo żyją z ASD, albo mają partnerów lub dzieci z ASD, książki są wspaniałym sposobem na zinterpretowanie i zrozumienie wewnętrznego działania „autystyków”. Prezentujemy lektury dla każdej grupy wiekowej, aby zrozumieć punkt widzenia osób w spektrum autyzmu

Daria Kacprzak, autorka przygotowana do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach, podjęła temat zaburzeń ze spektrum autyzmu poprzez poruszającą książkę. „Tajemniczy świat Witka. Mój brat ma autyzm”. Ta pozycja uświadamia i uwrażliwia.

Te książki o autyzmie mają edukować i inspirować czytelników. Niezależnie od tego, czy jesteś młodą osobą z autyzmem, rodzicem dziecka z autyzmem, czy dorosłym starającym się żyć samodzielnie z autyzmem, napisano je, aby edukować i wspierać osoby dotknięte zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD).

Czytanie książek na temat autyzmu może pomóc każdemu, kto jest dotknięty tym zaburzeniem – osobiście lub jako opiekun – w lepszym zrozumieniu choroby, codziennych wyzwań, przed jakimi stają, oraz w rozpoznawaniu i rozwijaniu unikalnych umiejętności i mocnych stron, jakie może wytworzyć autyzm.

Autyzm jest problemem powszechnym i coraz częściej dotykającym dzieci. Osoby te posiadają pewne charakterystyczne cechy, a ich zachowanie nie zawsze jest akceptowane przez społeczeństwo. Pojawia się pewien rodzaj izolacji dzieci z autyzmem już przez ich rodziny oraz obawa środowiska rówieśniczego przed wchodzeniem w interakcje z osobami przejawiającymi zaburzenia ze spektrum autyzmu. Moje książki zostały napisane w celu przybliżenia zagadnienia, a jednoczenie minimalizowania wykluczenia społecznego osób z autyzmem.

„Pojawienie się lęku nie jest niczym złym”– wywiad z Darią Kacprzak

Najlepsze książki o autyzmie pomagają rozwijać empatię i zrozumienie punktu widzenia osób w spektrum autyzmu każdym wieku i ze wszystkich środowisk.

Książki dla dzieci z autyzmem

Wybór książek specjalnie dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Książki zostały napisane dla różnych grup wiekowych i dostarczają informacji o tym, jak może wyglądać życie z ASD, a także zawierają wskazówki, jak czuć się bardziej komfortowo w szkole i w sytuacjach towarzyskich.

Polecamy książki na temat autyzmu dla dzieci i młodzieży:

  • Siła przetrwania – Daria Kacprzak

Opowiadanie dla młodzieży dotykające trudnej sztuki asymilacji w danym środowisku z jednoczesnym zaznaczeniem swojej osobowości, nie odchodzenia od norm moralnych, jakimi się kierujemy.

  • Tajemniczy świat Witka. Mój brat ma autyzm – Daria Kacprzak

Lektura tej książki otwiera naszą wyobraźnię, czyni nas bardziej empatycznymi i zdolnymi do wychodzenia naprzeciw naszym lękom i niezrozumieniu. Witek nie ma problemu z akceptacją własnego stanu. Problem pojawia się w środowisku społecznym, które dostrzega odmienność chłopca. Ludzkość jest nierozerwalnie połączona z niedoskonałością i różnymi chorobami, które trudno zaakceptować, szczególnie, jeżeli dotyczą dzieci. Poruszająca opowieść o wyjątkowej, braterskiej relacji. Dwóch chłopców, zdrowego Mańka i borykającego się z autyzmem Witka, łączą więzy krwi, ale różni osobowość oraz sposób zachowania i postrzegania świata.

książka w ofercie sprzedaży – https://tylkorelaks.pl/911-tajemniczy-swiat-witka-moj-brat-ma-autyzm.html

  • Tajemniczy świat Witka. Autyzm i sekrety przodków – Daria Kacprzak

Rodzinne historie potrafią naprawdę zaskakiwać. Okazuje się, że w naszym życiu bardzo wiele zależy od tego, na jakich ludzi trafiamy, a także od ich świadomości na temat powodów odmienności innych oraz jej akceptacji.

„Tajemniczy świat Witka” to świat dziecka ze spektrum autyzmu. Każdy z nas może wejść do tego świata, ale potrzebne są do tego odpowiednie narzędzia, a te możemy zdobyć poprzez poszerzanie swojej wiedzy o autyzmie. Daria Kacprzak oferuje czytelnikom takie narzędzia, poprzez otwarcie furtki do autystycznego świata Witka, jego rodziny i przyjaciół.

Śledząc losy Witka, które opowiadane są z punktu wiedzenia jego starszego brata, możemy nie tylko miło spędzić czas przy lekturze książki, ale także zdobyć wiele informacji z zakresu spektrum autyzmu.książka w ofercie sprzedaży – https://tylkorelaks.pl/997-tajemniczy-swiat-witka-autyzm-i-sekrety-przodkow.html

Książki dla rodziców dzieci z autyzmem

Wybór książek dla rodziców dzieci z autyzmem jest ogromny. Niezależnie od tego, czy szukasz informacji na temat historii autyzmu, osobistych relacji z życia z osobą autystyczną, wskazówek, jak pomóc dziecku z ASD, czy też po prostu chcesz lepiej zrozumieć rozległe skutki tego zaburzenia, istnieją wiele tytułów do wyboru.

Oto wybór najlepiej sprzedających się książek dla rodziców na temat autyzmu:

  • Zrozumieć autyzm. Przewodnik dla rodziców – Katrina Williams, Jacqueline Roberts

Autorki w przystępny sposób omawiają diagnozę oraz zachowania, które mogą się pojawić na kolejnych etapach rozwojowych, a także przedstawiają najskuteczniejsze sposoby radzenia sobie z problemami.

  • Rodzice dzieci z autyzmem – Pisula Ewa

Publikacja Ewy Pisuli – znakomitej specjalistki w dziedzinie dziecięcych zaburzeń rozwojowych – zawiera analizę sytuacji rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dotknięto w niej kwestii doświadczania stresu przez rodziców, jego przyczyn, przebiegu oraz radzenia sobie. Autorka wnikliwie analizuje interakcje rodziców z autystycznym dzieckiem oraz obraz dziecka w oczach rodziców. Rozpatruje możliwości udzielenia pomocy rodzicowi oraz obszary, w jakich pomoc ta jest najbardziej potrzebna.

„Autyzm u dziecka to dla rodzica wyzwanie, z którym może on sobie poradzić lepiej lub gorzej. Dla niektórych rodziców ogrom zadań związanych z opieką nad takim dzieckiem stanowi ciężar niemożliwy do udźwignięcia, innych mobilizuje do podejmowania różnorodnych wysiłków, a nawet staje się dla nich źródłem rozwoju. To, w jaki sposób rodzice radzą sobie w tej sytuacji, zależy od wielu czynników, znacznie wykraczających poza ich własne cechy, predyspozycje, system wartości czy motywację. Poszukiwanie i realizowanie w praktyce najlepszych form wspierania tych rodzin to wciąż bardzo ważne zadanie, stanowiące wyzwanie dla badaczy, terapeutów, pracowników socjalnych i wielu innych specjalistów pracujących z rodzinami dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

Książki akademickie i naukowe na temat autyzmu

Dla profesjonalistów i innych osób zainteresowanych dziedziną autyzmu, książki akademickie zawierają informacje na temat opartych na dowodach interwencji dla dzieci i dorosłych z autyzmem.

Oto wybór książek akademickich i badawczych na temat autyzmu:

  • Terapia behawioralna dzieci z autyzmem – Monika Suchowierska, Paweł Ostaszewski

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem – pierwsza na polskim rynku wydawniczym książka na temat terapii behawioralnej dzieci z autyzmem! Dużo wiedzy teoretycznej popartej wskazówkami praktycznymi. Każdy kto pracuje z dziećmi behawioralnie, powinien zapoznać się z tą książką.

  • Metoda zachowań werbalnych. Jak uczyć dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi  – Barbera Lynch Mary

Ten przewodnik w sposób uporządkowany przynosi wiele informacji o tym, jak pomagać dzieciom rozwijać mowę i umiejętności językowe. Osobny rozdział poświęcono sposobom, które pozwalają zmniejszyć problemy z zachowaniem. Książka zawiera także cenne wskazówki dotyczące treningu czystości i innych umiejętności samoobsługi, przydatne dla wszystkich dzieci. Ta książka umożliwi rodzicom i terapeutom, nieznającym zasad SAZ i VB, natychmiastowe stosowanie metody zachowań werbalnych do nauczania dzieci autystycznych i z innymi zaburzeniami rozwojowymi. Praktyczny poradnik dla każdego rodzica i terapeuty.

  • Rozwijanie komunikacji. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz problemami w komunikowaniu się – Stojanowski Jacek

Karty pracy powstały z myślą o uczniach mających problemy z komunikowaniem się. Proponowane zadania rozwijają kompetencje społeczne, uczą prawidłowych relacji oraz interakcji z innymi. Uczeń może lepiej pokonywać komunikacyjne bariery, zdobywając przy tym narzędzia do sprawniejszego porozumiewania się. Dzięki temu może on nabyć szereg umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. Publikacja zawiera zbiór ćwiczeń do wykonania. Dziecko na kolejnych kartach pracy uczy się nazywać emocje, mówić o sobie, o opowiadaniach, które słyszało, poznaje bariery komunikacyjne i sposoby ich pokonywania, zaznajamia się z różnymi sposobami komunikowania się. Zadania uwzględniają specyfikę pracy z osobami porozumiewającymi się pozawerbalnie i są zróżnicowane pod względem stopnia trudności. Umożliwia to dostosowanie pracy do indywidualnych możliwości danego ucznia. Część z zadań po rozwiązaniu może posłużyć uczniowi jako karty do porozumiewania się z otoczeniem.

Oprócz powyższych kategorii książek o autyzmie istnieje wiele innych, które są skierowane do różnych odbiorców dotkniętych tym zaburzeniem, takich jak dorośli żyjący z autyzmem oraz rodzeństwo i przyjaciele dzieci z autyzmem. Wiele wspomnień zostało również napisanych przez osoby z autyzmem, które chcą podzielić się swoimi doświadczeniami oraz przez osoby które mają kontakt z innymi osobami dotkniętymi ASD.

Książki o autyzmie – http://zaburzeniaemocjonalne.pl/ksiazki-o-autyzmie/