Pisanie jest formą sztuki i niezależnie od tego, czy planujesz po prostu przelać swoje myśli na papier, komunikować się ze znajomymi przez e-mail lub napisać bestsellerową powieść, Twoje szanse na zrozumienie przez odbiorców, a nawet zrozumienie siebie, zależą w dużej mierze od nauki. I w przeciwieństwie do rysowania, malowania czy rzeźbienia, tak naprawdę nie trzeba mieć wrodzonej umiejętności, aby dobrze opanować angielską gramatykę i pisanie — praktyka czyni mistrza.

Nauka gramatyki angielskiej a używanie jej podczas pisania jest godnym podziwu przedsięwzięciem. Książki do gramatyki języka angielskiego w różnych kategoriach dla początkujących, średniozaawansowanych i ekspertów, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą języka.

Poradniki językowe – co czytać? https://www.psychoskok.pl/aktualnosci/poradniki-jezykowe-co-czytac/

Jedna z książek do gramatyki angielskiego, jakiej będziesz potrzebować to Przystępna gramatyka angielska z ćwiczeniami. Gramatyka Ryszarda Purskiego jest nową wersją „Podręcznej gramatyki języka angielskiego”, wydanej w 2002 r. oraz tej samej gramatyki wydanej pod tytułem „Prosta i przyjacielska gramatyka angielska”, opublikowanej w 2009 r. 

Książka dostępna w sprzedaży https://www.psychoskok.pl/produkt/przystepna-gramatyka-angielska/

Celem książki jest przedstawienie podstawowych zasad gramatyki angielskiej oraz zwrócenie szczególnej uwagi na właściwe stosowanie nieosobowych form czasowników, które nadają wypowiedzi lub tekstom bardziej zwięzłą formę. Formy nieosobowe czasowników, takie jak bezokoliczniki i imiesłowy, odgrywają bardzo ważną rolę w języku angielskim. Za ich pomocą tworzona jest na przykład większość czasów gramatycznych, strona bierna, a funkcjonowanie czasowników posiłkowych modalnych możliwe jest praktycznie tylko w połączeniu z bezokolicznikami. Ponadto formy nieosobowe występują bardzo często w rozmaitych konstrukcjach zdaniowych, a niekiedy jedynymi poprawnymi konstrukcjami są te, które zawierają tylko formy nieosobowe. 

Książka omawia angielskie czasowniki i czasy oraz charakteryzuje wszystkie rodzaje istniejących zdań podrzędnych z podaniem przykładów na możliwe zastosowania ich równoważników zawierających formy nieosobowe.

Gramatyka zawiera również ćwiczenia umożliwiające praktyczne wykorzystanie i sprawdzenie informacji przekazywanych w komentarzu gramatycznym, a na końcu książki znajduje się klucz do ćwiczeń, który umożliwia porównanie ich z poprawnymi formami. Wiele ćwiczeń dotyczących równoważników zdań podrzędnie złożonych umożliwia ich porównywanie ze zdaniami z formami osobowymi.

Pozycja niniejsza może być pomocna dla osób uczących się języka angielskiego, mających podstawy tego języka, jak i zaawansowanych, które chcą sobie usystematyzować nabytą wiedzę, względnie ją odświeżyć.