Wypracowanie to bazuje na postaciach wykreowanych przez Żeromskiego w swych dziełach, dlatego z powodzeniem posłużyć może jako charakterystyka kluczowych bohaterów takich jak: Cezary Baryka, Tomasz Judym czy Szymon Gajowiec. Stefan Żeromski będąc „sumieniem polskiej literatury” przedstawia w swoich dziełach kilka postaw ludzi należących do grona inteligencji, czyli osób stanowiących swoisty obraz społeczeństwa, kultury oraz narodowości. Dzięki temu analiza jest pełnym obrazem polskiej inteligencji w ówczesnych czasach.Praca ta jest ciekawym i bogatym uzupełnieniem lektur, opisem inteligencji w dziełach Żeromskiego. Pomocna podczas omawiania poszczególnych dzieł Żeromskiego na lekcjach języka polskiego. Dzięki tej pracy uzyskasz pełniejszy obraz poszczególnych bohaterów co niewątpliwie wpłynie na pozytywną ocenę ze sprawdzianu lub własnego wypracowania. Tekst ten składa się z 740 wyrazów.

.

Inteligencja w dziełach Żeromskiego – pobierz