Obecny Hymn Polski powstał pod koniec XVIII wieku, dokładnie w roku 1797, we Włoszech. Okres powstania pieśni to trudny czas dla wielu Polaków, kiedy to Polska dopiero co utraciła niepodległość. Konsekwencje straconej niepodległości państwowej z bólem musiały być przyjmowane przez Polaków. Pieśń powstała na podstawie ludowej pieśni – mazura. Mazurek Dąbrowskiego powstał jako utwór mający nieść nadzieję na poprawę losu Polski i odzyskanie niepodległości. Pierwotnie Hymn znany jako Mazurek Dąbrowskiego był pieśnią Legionów Polskich we Włoszech, utworzonych przy ówczesnej Republice Cisalpińskiej i pod patronatem Francji. Z Legionami Polskimi we Włoszech od początku patrioci wiązali nadzieję na odzyskanie niepodległości przy boku potężnej, porewolucyjnej Francji. Mazurek Dąbrowskiego śpiewany był w roku 1806, podczas triumfalnego wjazdu do Poznania generała Henryka Dąbrowskiego. Autorem tekstu mazurka jest J. Wybicki, natomiast autor melodii jest nieznany.W wypracowaniu na temat Mazurka Dąbrowskiego znajdziecie okoliczności powstania utworu, znaczenie jego w historii Legionów Polskich i samej Polski. Znajdą się w nim najważniejsze daty, jak pierwsze wykonanie, pierwsze wydanie drukiem przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Najistotniejsza jest analiza treści pieśni.

Mazurek Dąbrowskiego – hymn Polski, jak powstał