Zmysł słuchu to cenny dar, którego często nie doceniamy. Prawdą jest, że słuch można stracić w każdym wieku, na skutek różnych czynników.

Aleksandra Włodarczak w swojej pracy „Głuchy pacjent – wyzwania i potrzeby” skupiła się zarówno na problemie komunikacji w przypadku pacjentów głuchych, jak i na innych, pobocznych kwestiach, cennych z punktu widzenia każdego czytelnika.

 

Zobacz gdzie kupić

Obszerna rozprawa autorki składa się z siedmiu rozdziałów, gdzie – z udziałem licznych materiałów bibliograficznych – omówione zostają wszystkie istotne aspekty. Aleksandra Włodarczak przeprowadziła również interesujące badanie, a jego przebieg i wyniki skrupulatnie streściła.

Dzięki książce „Głuchy pacjent – wyzwania i potrzeby” każdy z nas ma szansę zapoznać się z problemami Głuchych, a także samemu zweryfikować swoje przyzwyczajenia czy zachowania.

Głównym celem pracy jest jednak nakreślenie palącego problemu dotyczącego godnej opieki zdrowotnej. Jak zostało zaznaczone w wyniku przeprowadzonego badania:

,Pomiędzy pacjentem głuchym a personelem medycznym występują trudności komunikacyjne. Głusi wskazali jako główny problem nieznajomość języka migowego przez personel medyczny. Potwierdzili to pracownicy ochrony zdrowia, sygnalizując, że umiejętność ta pomogłaby im w pracy.

Zobacz gdzie kupić