Nowela autorstwa Elizy Orzeszkowej – Gloria Victis , jest utworem opowiadającym o epizodach Powstania Styczniowego w lesie na Polesiu. Z uwagi na dość obojętny stosunek społeczeństwa popowstaniowego względem walczących, autorka uczyniła narratorami utworu drzewa a słuchaczem historii wiatr. Drzewa opowiadają o powstańczej walce i jej bohaterach, wspominając heroizm, nadzieje i uczucia walczących powstańców. Szczególnie widoczna jest nadzieja na wywalczenie lepszego losu dla ojczyzny, Polski w rękach zaborców. W relacji lasu jest też przebieg walk skazanych na porażkę powstańców z Rosyjskimi wojskami. W noweli są przedstawione postacie: wodza Romualda Traugutta, Marysia Tarłowskiego, Jagmina, Anielki Tarłowskiej. Na przykładzie tych postaci widzimy niezwykłość i jednocześnie zwykłość powstańców. 

Walka powstańców jest bohaterska ale i dramatyczna. W czasie ostatniej bitwy Rosjanie mają ogromną przewagę i bitwa kończy się klęską. Co rusz padają powstańcy i przybywa rannych. Rosjanie nie oszczędzają nawet rannych , atakując namiot rannych. Powstańcy spoczywają w zbiorowej mogile, w usypanym kopcu z zatkniętym na nim krzyżem. Mogiłą powstańczą nikt się nie interesuje, mija czas a przed mogiłą nie pojawiają się ludzie. Z tego względu drzewa wołają łacińskie powiedzenie Vae Victis, co znaczy biada zwyciężonym. Tak, zwyciężeni wydają się nie mieć miejsca w Historii i ludzkiej pamięci. Wydają się nie mieć racji ale czy na pewno? Wiatr, który jest w noweli roznosicielem historii po całym świecie, woła Gloria Victis – chwała zwyciężonym. Usłyszawszy od lasu całą historię, docenia on heroizm, miłość ojczyzny, poświęcenie i ofiarę powstańców. Wydaje się doceniać sprawę za jaką walczyli i wartości jakimi się kierowali. Zatem Gloria Victis , chwała zwyciężonym.

 

Pełne streszczenie noweli Gloria Victis na wiedza24h.pl

Wypracowanie – streszczenie noweli „Gloria victis” E. Orzeszkowej