Chudy Literat to książka autorstwa Adama Naruszewicza, pisarza epoki Oświecenia. Dzieło powstało za czasów króla Stanisława Poniatowskiego, zatem w czasie ostatnich lat przedrozbiorowych. Adam Naruszewicz opowiada historię, której osią jest dialog prowadzony pomiędzy tytułowym Literatem a Szlachcicem. Literat przedstawia swój los i uskarża się nań. Chudy Literat przedstawia swoją biedę. Powodem jego trudnej sytuacji jest fakt ciemnoty i zacofania panującego w społeczeństwie, zwłaszcza wśród jego ówczesnej elity – Szlachty. Szlachta jest bowiem przywiązana do swoich przywilejów i zainteresowana głównie własnymi sprawami. Szlachta prezentuje niechęć do nauki, czytania książek i poznawania wiedzy. Dialog prowadzony pomiędzy postaciami w utworze uwidacznia bezradność Literata wobec pełnej zadufania i niewiedzy postawy Szlachcica.

„Chudy literat” Adam Naruszewicz – omówienie utworu, wypracowanie