W sprzedaży ukazała się kolejna sensacyjna książka historyczna autorstwa Jonathana Graya. Tym razem książka nosi tytuł „Bogactwa króla Salomona” ( Solomon’s Fleet Mystery). Książka, jak sam tytuł wskazuje, zajmuje się tematyką biblijną a konkretniej okresem w historii Żydów przypadającym na rządy króla Salomona. W autorze tej książki zrodziło się szereg pytań, na które w trakcie badań poszukiwał i wydaje się odnajdywał odpowiedzi. Wszyscy chyba znamy postać króla Salomona. Jego postać jest znana z Biblii a z niej dowiadujemy się o wielkiej mądrości, potędze i bogactwie Salomona. Czy jednak Biblia jest wiarygodnym źródłem informacji ? Dotychczasowe badania nad cywilizacjami bliskiego wschodu a szczególnie nad cywilizacją egipską prowadziły do odmiennych wniosków do tych zawartych w Biblii. Chronologia dziejów ustalona na podstawie okresów panowania kolejnych faraonów nie znajdowała potwierdzenia w badaniach wykopaliskowych prowadzonych na terenie Izraela. W okresie kiedy miał panować Salomon odkryto tylko marne i ubogie osadnictwo i brak jakichkolwiek oznak bogactwa i potęgi na tych terenach. Jonathan Gray przyjrzał się bliżej dynastią egipskich faraonów i stwierdził że starożytny Egipt wcale nie jest taki stary bowiem wielu faraonów rządziło nie po kolei po sobie ale równocześnie a poza tym wielu z nich miało wiele imion co często powodowało że byli ujmowani więcej jak jeden raz w zestawieniu. To zmieniło datowanie i archeolodzy dopasowali relacje biblijne do swych znalezisk. Co z tego wynika? Biblia mówi zatem prawdę. Tym nie mniej w książce jest jeszcze wiele sensacyjnych odkryć, które powodują że spojrzenie czytelnika na starożytność ulega dramatycznej zmianie.Inne książki Jonathana Graya to:

  • 64 niewyjaśnione sekrety starożytności – 64 Secrets Still Ahead of Us Jonathana Graya – czy wiedza i technologie naszych przodków
  • Sekrety umarlakówDead Men’s Secrets, w której autor ujawnia szereg różnorodnych informacji na temat rozmaitych tajemniczych przedmiotów, zajmuje się także legendami związanymi z ich pochodzeniem
  • Co się stało z wieżą Babel – What happend to the Tower of Babel w której autor opisał jak wraz ze swoimi współtowarzyszami przemierzył Bliski Wschód w poszukiwaniu najbardziej niesławnej budowli starożytności – wieży Babel