Czy wiesz czym jest OW ZJ? Wojskowa organizacja NSZ, działająca w latach 1939-1942. Dziś reprezentantów tej konspiracyjnej działalności obozu narodowego zostało już tylko kilku.

Warto jednak pamiętać ile dobrego zrobili dla Polski i Polaków. Jak dużym poświęceniem wykazali się w walce o niepodległość naszego kraju.

Kilka słów o genezie ZJ

 

Kilku działaczy Grupy „Szańca”, przedwojennego Obozu Narodowo-Radykalnego, utworzyło konspiracyjną Organizację Wojskową, którą nazwano Związkiem Jaszczurczym. Organizacja skupiała ludzi, którzy wyznawali ideę budowy Wielkiej Polski. Nazwa pochodzi od historycznego „Związku Jaszczurczego”, zawiązanego w XIV wieku, który powstał w celu walki z Zakonem Krzyżackim. W jego skład wchodziła wówczas szlachta oraz mieszczanie pomorscy i pruscy.

Cele i działalność Organizacji Związku Jaszczurczego

 

Głównymi celami Związku były:

  • walka o odzyskanie niepodległości Polski przeciwko hitlerowskim Niemcom i sowieckiej Rosji;
  • odbudowa państwa polskiego z przedwojenną granicą wschodnią;
  • przyłączenie Prus Wschodnich do Polski;
  • zachodnia granica Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej;
  • wysiedlenie ludności niemieckiej po wojnie;
  • przebudowa powojennej Polski w duchu koncepcji Katolickiego Państwa Narodu Polskiego poprzez dokonanie przewrotu narodowego;
  • zwalczanie wpływów komunistycznych w kraju.

Na ziemiach zachodnich nie było możliwości prowadzenia działań bojowych. Dlatego też Związek Jaszczurczy nie skupiał się na partyzantce, natomiast tworzył jednostki mobilizacyjne. Ich skład był ograniczony prawie całkowicie do dowódców.Jednostki ZJ rozproszone były po całym kraju. Swoje oddziały rozwijał w Wojskowych Rejonach Wydzielonych. Istniały również niewielkie oddziały, którymi dysponowały poszczególne komendy okręgów oraz Inspektorat Ziem Zachodnich. Były to Akcje Specjalne, które prowadziły odwet, wykonywały wyroki śmierci, zdobywały środki finansowe, broń oraz wszelkiego rodzaju zaopatrzenie.

ZJ utworzył również Komisariat Cywilny, którego planem było opanowanie Prus Wschodnich i Ziem Zachodnich po Odrę i Nysę Łużycką. Jednak po wysiedleniu i germanizacji przez Niemców ludności polskiej, prace koncepcyjne objęły całe terytorium Polski, z wyłączeniem terenów położonych za Bugiem. Po utworzeniu NZS, Komisariat Cywilny przekształcony został w Służbę Cywilną Narodu.

Poza wydawaniem wielu pism konspiracyjnych, m.in. „Szaniec”, Związek Jaszczurczy prowadził szeroką działalność wywiadowczą. Dzięki temu przekazano wiele cennych informacji w zakresie wywiadu wojskowego, komunikacyjnego oraz przemysłowego.

Związek Jaszczurczy zakończył działalność w 1942 roku.

Tę historię warto znać. O tej historii trzeba pamiętać!

Jeśli chcesz z dumą głosić pamięć o tych, którzy walczyli o naszą niepodległość, zapraszamy do RED IS BAD – sklepu z odzieżą i akcesoriami patriotycznymi i tożsamościowymi.