Jak wielu młodych ludzi musiało porzucić swoje plany w wyniku wybuchu wojny. Nie ważne stały się plany, marzenia i pragnienia młodych – wojna przekreśliła je wraz ze swoim nadejściem. Nieistotnym stały się zamierzenia o rozpoczęciu pracy, tak jak w przypadku głównego bohatera książki „Zapomniany żołnierz. Rzecz o Stanisławie Juraszku” – Stanisława Juraszka. Młody Polak, nauczyciel, malarz z zamiłowania także musi zapomnieć o tym co postanowił i stanąć w obronie ojczyzny.

Przed takim samym problemem stanęło wielu młodych Polaków,  którym nie obojętne były losy kraju. Co w obliczu wojny towarzyszyło młodym ludziom, na co musieli patrzeć i jakie emocje im towarzyszyły w swojej książce opisał Piotr Wiernik –”Musieli w ciągu dnia ukrywać się i odpoczywać w lasach, a nocami maszerować, zazwyczaj od późnego popołudnia do wczesnego ranka. Trwało to kilka dni i nocy wypełnionych także bezradnością i poczuciem klęski. Widział jak niemieckie samoloty z równą zaciekłością podpalały wsie i miasta i polowały na pojedynczych ludzi.” To z czym przyszło im mierzyć nie było proste i miłe. Ale i tak pomimo tego stawali do walki i walczyli o wolność ojczyzny.

Podobnie postąpił Stanisław Juraszek – przyjął na swoje barki ciężar wojny i postanowił stawić jej czoła. Wielu polskich żołnierzy udało się na emigrację i walkę na froncie poza granicami kraju. Tak autor pisze w książce – „Dlaczego Staszek wybrał wojenną emigrację? Z Bielska i Białej znał Niemców wystarczająco dobrze, aby nie mieć złudzeń, jaki los szykują Polsce i Polakom. Będąc młodzieńcem, czynnie przeciwstawiał się próbom niemieckiego dominowania w tych miastach i dlatego mógł mieć obawy, czy nie będzie za to represjonowany.”

Auror opisuje w swojej książce jak wielu ludzi musiało zmierzyć się z podobnym jak Stanisław Juraszek wyborem. Możemy przeczytać– „Wraz z nim było tysiące towarzyszy broni, którzy wybrali taką drogę w nadziei, że będą mogli na obczyźnie przygotowywać się do walki o wyzwolenie Polski. Był pewien swej przydatności dla Wojska Polskiego we Francji, jak przydatni byli podoficerowie i szeregowcy razem z nim opuszczający Ojczyznę. Nie był też pierwszym artystą malarzem zamieniającym pędzel i paletę na karabin.”

Ebook, który polecam jest biografią polskiego żołnierza, który wybrał walkę o wolność swojej ojczyzny, któremu nie udało się zrealizować swoich zamierzeń także po zakończeniu wojny. Poległ na polu chwały jak wielu jego kolegów, zostawiając po sobie liczne odznaczenia i zasługi, o których możemy dowiedzieć się na kartach tej książki. Książka powstała także w formie ebooka i jest już dostępna w wielu księgarniach.

Książka jest dostępna w tradycyjnej formie papierowej i jako hit ostatniego sezonu formie elektronicznej w wielu księgarniach internetowych, zobacz także w  naszych: