Książka autorstwa Władysława Reymonta to opowieść, której akcja dzieje się na przełomie czterech pór roku. Jej głównymi bohaterami są mieszkańcy lipieckiej wsi. Całe ich życie oraz zwyczaje i obyczaje są ściśle powiązane z tym jaka w danej chwili panuje pora roku. W książce tej znajdują się również szczegółowe i ciekawe opisy ukazujące przeróżne obrzędy zarówno świeckie, jak i religijne oraz szereg rozmaitych tradycji, które przestrzegane były przez mieszkańców wsi. Jednym z takich ważnych obrzędów odbywających się ściśle według określonych zasad był ślub głównych bohaterów, czyli Jagny i Macieja Boryny. Niektóre ze zwyczajów stosuje się również w czasach obecnych, znakomitym przykładem jest witanie Pary Młodej chlebem i solą oraz późniejsze błogosławieństwo otrzymywane od rodziców.Wypracowanie to jest bardzo ciekawym i wyczerpującym źródłem informacji zarówno na lekcję języka polskiego, jak również ciekawości powodowanej chęcią poznania dawnych obyczajów. Tekst ten jest bardzo dobrym sposobem na przygotowanie się z lektury. Może równie owocnie posłużyć jak wzór podczas pisania własnej pracy. Wypracowanie zawiera 488 wyrazów / 3319 znaków.

.

Wypracowanie – Zwyczaje i obyczaje wiejskie w książce „Chłopi” Reymonta – pobierz