Hanna Krall podczas procesu tworzenia swej książki, kierując się swym dziennikarskim obowiązkiem, obrała sobie jako cel jak najdokładniejsze zobrazowanie powstania w warszawskim getcie oraz eksterminację Żydów. Bez wątpienia autorka wywiązała się z tego założenia, co jednak warte zauważenia to fakt iż książka skupia się głównie na przeżyciach ludzi, uświadamiając tym samym czytelnika jak wielkie znaczenie ma możliwość decydowania o życiu i śmierci.

Po głębszej analizie okazuje się, iż tytuł „Zdążyć przed Panem Bogiem” to nic innego jak rola jaką Marek Edelman przypisuje lekarzowi. Wypracowanie to jest więc szczegółową analizą tytułu tej znakomitej książki. Jest to nieoceniona pomoc w przygotowaniach do sprawdzianu czy omawiania lektury na lekcji języka polskiego. Posłużyć może także jako wzór przy pisaniu własnego wypracowania. Wypracowanie zawiera 376 słów..

Wypracowanie – „Zdążyć przed Panem Bogiem” interpretacja tytułu

pobierz