Satyry były sposobem Ignacego Krasickiego na komunikowanie społeczeństwu jego niekoniecznie pozytywnych zachowań i nawyków. Była to łagodna metoda na ukazanie zepsucia wśród narodu, przy czym żaden z utworów nie był kierowany do konkretnej osoby. Uderzał ona raczej w konkretne zachowanie. Jednym z takich utworów była satyra pod tytułem „Pijaństwo”, która zyskała sobie bardzo dużą popularność. Satyra ta ukazuje konwersację prowadzoną przez dwie osoby reprezentujące odmienne podejście do życia – tytułowego pijaka i przedstawiciela oświecenia. Każda z nich kolejno zabiera głos, argumentując swoje racje na swój sposób. Pijak opowiada o swych pijackich przeżyciach, przy czym nie wychodzi mu to zbyt dobrze. Jedynie przedstawiciel oświecenia potrafi zastosować racjonalne argumenty, czyniąc to na odpowiednio wysokim poziomie.

Wypracowanie to jest interpretacją satyry Krasickiego pod tytułem „Pijaństwo”. Tekst ten skupia się na każdym aspekcie wyżej wymienionego utworu. Dzięki tej pracy w prosty sposób zgłębisz tajniki tego dzieła literackiego, przygotowując się jednocześnie do lekcji języka polskiego. Tekst składa się z 315 słów.

.

Wypracowanie – „Pijaństwo” interpretacja satyry Krasickiego – pobierz