Twórczość Adama Mickiewicza byłą silnie powiązana z ojczyzną, która była dla poety szczególnie ważna. Nie inaczej jest w przypadku III cz. Dziadów, które powstały jako kontynuacja walki o niepodległość po klęsce powstania listopadowego, w którym Mickiewicz niestety nie brał udziału. Ubolewa z tego powodu niezmiernie, dlatego dzieło to jest swoistym usprawiedliwieniem się autora. Poeta silnie przeżywał wszystkie zawirowania pojawiające się w jego rodzinnym kraju, nie mogąc stanąć fizycznie do walki, walczył piórem. III cz. Dziadów to także hołd jaki poeta składa walczącej młodzieży, która kończyła swój żywot na Syberii, gdzie zsyłano ich za udział w walkach z nieprzyjacielem.

Mickiewicz poświęcił ten utwór „narodowej sprawie i męczennikom”, których za miłość do ojczyzny spotykały bezlitosne prześladowania ze strony władz carskich.Wypracowanie to jest doskonałym uzupełnieniem lektury, przedstawia męczeństwo Polaków w kontekście III cz. Dziadów Mickiewicza. Jest także bogatym źródłem wiedzy podczas przygotowań do sprawdzianu z języka polskiego. Równie owocnie posłużyć może, jako wzór podczas pisania własnej pracy.Wypracowanie zawiera 397 wyrazów.

.

Wypracowanie – Męczeństwo Polaków a III część Dziadów Mickiewicza – pobierz