Wielki pisarz jakim jest Stefan Żeromski jest autorem wielu znakomitych dzieł, które po dziś dzień na stałe goszczą w kanonie lektur szkolnych. Jednym z takich utworów jest opowiadanie pod tytułem ” Echa leśne”. Opowiadanie to opowiada o wydarzeniach mających miejsce po powstaniu styczniowym, na jednej z polan leśnych w okolicy miejscowości Suchedniów. Bohaterami owej historii są dwaj żołnierze biorący udział w walkach. Jednym z nich jest bezwzględny i dwulicowy generał Jan Rozłucki. Drugi to bohater i patriota, który poświęcił wszystko dla walki o wolność ojczyzny – kapitan Jan Rymwid.Wypracowanie to dotyczy opowiadania „Echa leśne” i jest swoistą analizą całego tekstu, a także charakterystyką występujących tam bohaterów. Praca ta jest bardzo dobrym źródłem informacji, pomocny w zapoznaniu się z lektura i przygotowaniu się na sprawdzian z języka polskiego. Tekst składa się z 355 słów.

.

Wypracowanie – „Echa leśne” Żeromskiego – pobierz