„Cierpienia młodego Wertera” to powieść epistolarna, ukazująca nam postać romantycznego kochanka. Z listów pisanych do przyjaciela dowiadujemy się o losach młodego, wrażliwego człowieka, którym zawładnęła miłość, niestety niespełniona. Kreacja ta wywarła bardzo duży wpływ na ówczesna młodzież, która w ślad za swym idolem przeżywała cierpienia i popełniała samobójstwa z powodu rozterek miłosnych.

Wypracowanie to jest charakterystyką głównego bohater książki Goethego. Praca ta stanowi bogate uzupełnienie książki czy nawet streszczenia. Poszerza wiedzę czytelnika o dokładny opis Wertera, głównej postaci znakomitego utworu. Tekst ten sprawdza się również jako źródło informacji potrzebnych podczas pisania własnej pracy lub omawiania lektury na lekcjach języka polskiego..

Wypracowanie – „Cierpienia młodego Wertera” charakterystyka głównego bohatera – pobierz