„Pan Tadeusz”, wybitne dzieło polskiego autora, poruszające wiele znaczących i znamienitych wątków, stało się niejako ikoną polskiej twórczości literackiej. Podobnie jak w wielu innych utworach tak i tutaj obok bohaterów płci męskiej pojawiają się także bohaterki płci pięknej. Są to dwie piękne kobiety o różnym podejściu do świata, co wynika z różnicy wieku jaka między nimi występuje. Zarówno Zosia jak i Telimena to barwne i ciekawe postacie.

Wypracowanie to jest charakterystyką Zosi i Telimeny, bohaterek „Pana Tadeusza”. Postacie opisane w najdokładniejszy sposób. Wszystkie informacje poparte cytatami zaczerpniętymi bezpośrednio z książki. Praca ta to bardzo dobre uzupełnienie książki czy streszczenia ale także nieoceniona pomoc przy utrwaleniu najważniejszych informacji, które będą bardzo przydatne podczas omawiania lektury. Tekst składa się z 563 słów..

Charakterystyka Zosi i Telimeny – „Pan Tadeusz” pobierz