Silnie propagowany i nagłaśniany wizerunek wsi w epoce Młodej Polski miał w zamiarze przedstawienie faktycznego jej obrazu. Wielu autorów dosadnie i bezpośrednio poruszało problemy nękające ówczesnych chłopów. Wszystkie te zabiegi miały zwrócić uwagę czytelnika na poważny problem jakim było zacofanie wsi polskich. To właśnie w tej epoce powstały największe dzieła dotyczące tej tematyki.Wypracowanie to skupia się na omówieniu tendencji dotyczącej zagadnień wsi w Młodej Polsce. Praca ta w całości poparta została licznymi przykładami w postaci dzieł znanych autorów takich jak: Władysław Reymont, „Chłopi”, Stanisław Wyspiański ”Wesele”: Jan Kasprowicz sonet „Z chałupy” i wiersz „W Chałupie”: Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni” Leopold Staff „Pokój wsi”. Tekst ten jest gotowym wypracowaniem składającym się z 726 słów.

.

Wypracowanie – Charakterystyka wsi w epoce Młoda Polska – pobierz