Końcówka XIX wieku to szczególny okres, postępujące zmiany w dziedzinie społeczno-ekonomicznej miały znaczący wpływ na ówczesną rzeczywistość. Coraz częściej młodzi ludzie zaczynali zastanawiać się nad groźbą zatracenia się jednostki na tle ogółu. Dodatkowym czynnikiem, podnoszącym napięcie był lęk przed rzekomo zbliżającym się końcem świata. Czynniki te stały się powodem określenia „dekadentyzm” a także „sztuka dla sztuki”. Prąd ten na dobre zadomowił się w sztuce, poglądach i literaturze, zarówno w Polsce jak i reszcie Europy.

Wypracowanie to to charakterystyka Młodej Polski. Praca skupia się na najważniejszych pojęciach a także szczegółowo charakteryzuje całą epokę, podkreślając zarówno założenia jak i koncepcje. Jest to znakomite przygotowanie do sprawdzianu z epoki. Tekst składa się z 380 słów.

.

Wypracowanie – Charakterystyka Młodej Polski pobierz