Książka pod tytułem „Ferdydurke” napisana została przez Witolda Gombrowicza, przez wielu uznawanego za najwybitniejszego pisarza współczesnej literatury. Dzieło to opowiada o losach Józia Kowalskiego, którego celem nadrzędnym jest wyzwolenie się i ucieczka od formy. Postać ta jest w książce zarówno bohaterem, jak i narratorem opowiadającym czytelnikowi całą historię. Jest on podobnie jak sam Gombrowicz, autorem książki pod tytułem „Pamiętnik z okresu dojrzewania”. Fakt ten może być postrzegany jako utożsamianie się autora z postacią swej książki i najprawdopodobniej jest tak w rzeczywistości.Wypracowanie będące charakterystyką Józia Kowalskiego, to nic innego jak pośrednia charakterystyka samego autora „Ferdydurke”. Jest to bardzo dobre uzupełnienie czytanej lektury lub streszczenia, które może się okazać nieocenione podczas przygotowań do sprawdzianu z języka polskiego. Praca to to również świetny wzór podczas pisania własnej pracy odnoszącej się do lektury.

.

Wypracowanie – Charakterystyka Józia Kowalskiego, „Ferdydurke” Gombrowicza – pobierz