Powieść Molnara to historia przedstawiająca losy konkurujących ze sobą dwóch grup chłopców. Celem ich zmagań jest zdobycie i utrzymanie kontroli nad tytułowym placem broni. Obydwie grupy charakteryzuje zgoła odmienne podejście do tematu i stosowanie różnych taktyk. Jednym z tych chłopców jest Erno, główny bohater należący do tej grupy, która w swych zmaganiach kierowała się zawsze honorem. Podobnie czyni omawiany bohater poświęcając własne życie w obronie ich ideałów. Przeciwstawić je musieli przeciw zabiegom przeciwnej grupy, która nie ograniczała się do honorowych zachowań, wręcz przeciwnie napiętnowała młodszych i nie cofała się przed kradzieżą i łobuzerstwem.Wypracowanie to jest charakterystyką Erno Nemeczka, bohatera Chłopców z placu broni. Jest to praca skupiająca się na najważniejszych cechach młodego bohatera. Posłużyć może jako znakomite uzupełnienie wiedzy na zbliżający się sprawdzian lub jako wzór podczas pisania własnej pracy.

.

Wypracowanie – Charakterystyka Erno Nemeczka – Chłopcy z placu broni – pobierz