Dzieło Sławomira Mrożka, po raz pierwszy wystawione w 1965 roku, to dramat opowiadający o problemach ówczesnej społeczności. Porusza temat konfliktu jaki miał miejsce między konformizmem a formalizmem. Autor poszukuje odpowiedzi na pytanie o to gdzie jest miejsce dla intelektualisty, który żyje w tamtym świecie. Utwór swą tematyką nawiązuje do twórczości Witkacego, natomiast zakończenie posiada nawiązania do „Wesela” Wyspiańskiego.

Wypracowanie to jest charakterystyką bohaterów pojawiających się w dramacie „Tango”. Ich charakterystyka to także analiza wydarzeń jakie mają miejsce z ich udziałem. Jest to najlepszy sposób, ponieważ Mrożek w bohaterach właśnie zawarł cały sens i znaczenie utworu.Praca ta to bardzo dobre uzupełnienie samej książki, ponieważ analizuje nie tylko bohaterów ale również cały dramat. Jest to dobry sposób na przygotowanie do omawiania lektury jak również wzór podczas pisania własnej pracy. Tekst składa się z 760 słów.

.

Wypracowanie – charakterystyka bohaterów utworu „Tango” – pobierz