„Antygona” autorstwa Sofoklesa to tragedia antyczna przedstawiająca zarówno motyw buntu jak i pogodzenia się z losem, wyboru jaki dokonuje bohater literacki. W tragedii ukazane zostają dwie odmienne od siebie siostry. Stają one przed wspólną tragedią jaką jest śmierć i zakaz pochówku ich brata. Zarówno jedna jak i druga dokonują zgoła odmiennych decyzji co do dalszego postępowania. Antygona postanawia się zbuntować i pochować brata, natomiast Ismena jej to odradza i poddaje się losowi, co odebrane zostaje jako strach i poddanie się losowi.

Wypracowanie to jest analizą oraz interpretacją utworu Sofoklesa pod tytułem „Antygona”. Bunt bohatera jest tu tematem przewodnim. Praca ta może także użyta zostać jako dwie charakterystyki postaci tragedii. Bez wątpienia jest to bogate źródło dodatkowej wiedzy odnośnie lektury. Tekst składa się z 416 słów..

Wypracowanie – Bunt bohatera w „Antygonie” pobierz