Wiersz stworzony piórem mistrza Władysława Broniewskiego pt: „Bagnet na broń”, stał się bardzo popularny, głównie z racji tego, iż powstał w okresie bardzo burzliwym i zwiastującym rychły wybuch wojny. W czasie tym Hitler zaczął dopominać się, aby oddać mu prawa do Gdańska i Pomorza, co tylko potwierdziło, to co nieuniknione. Sam wiersz jest swego rodzaju apelem, wystosowanym przez poetę do narodu. Celem jego jest wzbudzenie w narodzie woli walki o wolność ojczyzny. Założenia te potwierdza sama budowa wiersza, który charakteryzuje typ liryki patriotycznej i tyrtejskiej. W wierszu odnaleźć możemy podwójny podmiot liryczny, który w zależności od potrzeby, ukazany zostaje w pierwszej osobie, lub w liczbie mnogiej, przybierając formę głosy całego narodu.Wypracowanie to stanowi wyczerpującą analizę i interpretację dzieła Władysława Broniewskiego pt: „Bagnet na broń„. Praca ta to gotowe opracowanie, nieocenione podczas przygotowania do sprawdzianu z języka polskiego, oraz podczas pisania własnej analizy. Tekst zawiera 479 słów.

.

Wypracowanie – „Bagnet na broń” – Interpretacja wiersza – pobierz