Jan Andrzej Morsztyn to najwybitniejszy przedstawiciel poezji polskiego Baroku. Najbardziej znanym jego utworem jest wiersz „Do panny”. Jest to utwór mieszczący się w konwencji nurtu poezji dworskiej, epoki Baroku. Jan Andrzej Morsztyn to poeta piszący wiele o miłości, zgodnie z rozumieniem miłości w Baroku. Wiersz „Do Panny” jest wierszem miłosnym właśnie. Wiersz z jednej strony można rozumieć jako opowieść o miłości kochanka do tytułowej panny. Z drugiej strony wątek miłosny można rozumieć bardziej metaforycznie. Gdzie miłość kochanka do panny jest relacją artysty do swej muzy. Jest to nawiązanie do twórczości Jana Kochanowskiego, gdzie panny były utożsamiane z artystycznymi muzami. Wiersz opowiada o miłości , która jest grą, flirtem, sposobem rozrywki na wielu dworach. Podmiot liryczny przeżywa nadzieje, uniesienia oraz cierpienia na skutek podstępności i zmienności panny. Równocześnie podmiot liryczny zmienia swój sposób patrzenia na podmiot swej adoracji.

„Do Panny” – analiza wiersza Jana Andrzeja Morsztyna