Tworząc dramat „Wesele” Wyspiański posłużył się wieloma elementami zaczerpniętymi z tradycji teatru, poezji i muzyki a nawet plastyki. Utwór ten przepełniony aluzjami, niedopowiedzeniami oraz niejednoznacznymi obrazami staje się niemożliwy do zinterpretowania, przepełnia go symbolika. Autor pokusił się o nazwanie własnej kreacji dramatu „teatrem ogromnym”. Jego celem podczas pisania swoich dramatów był taki właśnie teatr, co bardzo często nastręczało rozmaitych problemów natury technicznej.

Test z lektury „Wesele” jest nieocenionym sprawdzianem własnej wiedzy oraz podstawowym źródłem ważnych informacji. Jeżeli chcesz sprawdzić czy wiesz wystarczająco dużo na zbliżający się sprawdzian z lektury to test ten jest na to najlepszym sposobem. Zawiera on 16 pytań.

Poniżej kilka przykładowych:

  • Z ilu aktów składa się dramat Wyspiańskiego?
  • Miejscem akcji jest dworek w…?
  • Która z postaci nie występuje w „Weselu” Wyspiańskiego?
  • Komu ukazał się Stańczyk?
  • Jakub Szela był uosobieniem…?

.

„Wesele” Wyspiańskiego – test z lektury – pobierz