Wacław Potocki to pisarz i poeta epoki Baroku. Jest On uznawany przez wielu znawców za jednego z najznamienitszych i oryginalnych twórców czasów dawnej Polski. Wacław Potocki urodził się w roku 1621 w szlacheckiej rodzinie ariańskiej. Przynależność rodziny Potockich do protestanckiego ruchu religijnego Arian wywarła wpływ na wykształcenie Wacława Potockiego. Wykształcenie to zdobył w zborze Arian. W. Potocki jako szlachcic sprawował kilka urzędów w Rzeczpospolitej; był sędzią i podstarościm. Twórca rozpoczął pisanie w roku 1646. Twórczość Potockiego reprezentowała typowe elementy dla nurtu sarmackiego i ziemiańskiego. W jego dorobku znajdują się utwory takie jak fraszki, romanse. W twórczości znajdziemy także tematy religijne. Wacław Potocki jest najbardziej znany z twórczości o wydźwięku moralizatorskim i patriotycznym. W twórczości pouczał: o obowiązkach obywatelskich, kwestiach społecznych oraz tolerancji religijnej. Z utworów Jego autorstwa przytoczyć tutaj można: „Nierządem Polska stoi”, „Kto mocniejszy, ten lepszy”, „Transakcja wojny chocimskiej” , „Judyta”, „Merkuriusz Nowy”. Zapoznaj się z postacią Wacława Potockiego w pełnym wypracowaniu na Jego temat.

Wacław Potocki –analiza twórczości