Autorem utworu pod tytułem „Transakcja wojny Chocimskiej” jest Wacław Potocki. Wacław Potocki to poeta, przedstawiciel literatury Baroku w nurcie sarmackim. „Transakcja wojny Chocimskiej” to poemat napisany trudnym i bardzo ozdobnym językiem, charakterystycznym dla epoki Baroku. W poemacie autor sięga także do mowy potocznej. Utwór ten został napisany w roku 1670 i odnosi się do historycznej wojny z Turkami z roku 1621. „Transakcja wojny Chocimskiej” powstała na podstawie pamiętników z wojny, autorstwa Jakuba Sobieskiego. Wojna Chocimska była heroicznym zmaganiem wojsk polskich z przeważającymi siłami tureckimi. Wacław Potocki przedstawia w swoim poemacie zmagania wojenne, podkreślając bohaterstwo i patriotyzm polskich żołnierzy. W utworze jest wiele barwnych opisów batalistycznych. Autor wplata także w treść własne refleksje i uwagi. Szczególnie mowy bohaterów poematu nacechowane są patriotyzmem i miłością do ojczyzny. Poemat Wacława Potockiego zbudowany jest z dziesięciu części. Więcej w analizie utworu na wiedza24h.pl .

Wacław Potocki – „Transakcja wojny chocimskiej” – analiza utworu