Powieść Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem” przedstawia czytelnikowi dwie, równorzędnie toczące się historie. Jest to wątek dotyczący Benedykta, a także historia Jana i Justyny. Dzieło to znakomicie obrazuje XIX wieczne społeczeństwo. Ukazana została arystokracja, która jako grupa społeczne, nie parająca się żadną pracą zarobkową, żyje w dostatku w swych majątkach,a mimo to prezentują nieustanne niezadowolenie. W przeciwieństwie do nich prezentują się ziemianie, którym zależy na dobrze ojczyzny, wykazując się jednocześnie zaradnością i trzeźwym spojrzeniem na świat.

Test ten jest znakomitym przypomnieniem najważniejszych informacji na temat lektury „Nad Niemnem” Orzeszkowej. Jest to bardzo dobra metoda na przygotowanie się do sprawdzianu z języka polskiego,a także do powtórki przed pisaniem wypracowania. Test składa się z 17 pytań.

Przykłady pytań z testu:  • Z ilu tomów składa się powieść ”Nad Niemnem”?
  • Jak miała na imię niespełniona miłość Marty Korczyńskiej?
  • W jakim powstaniu zginęli Andrzej Korczyński i Jerzy Bohatyrowicz?
  • Kto obchodził imieniny 30 czerwca?
  • Kto zabrał Justynę na mogiłę Jana i Cecylii?
  • Który król nadał Janowi i Cecylii nazwę Bohatyrowicze?
  • Jak miały na imię dzieci Stanisława Korczyńskiego?

.

Test – „Nad Niemnem” Orzeszkowej – rozpocznij