Juliusz Słowacki herbu Leliwa to kolejny obok Mickiewicza i Krasińskiego najwybitniejszy poeta polskiego romantyzmu, bardzo często określany mianem Wieszcza Narodowego. Słowacki jest twórcą filozofii genezyjskiej. Jego dzieła zgodnie z ówczesnymi czasami dotyczyły walki narodowowyzwoleńczej. Swoją osobą wywarł ogromny wpływ na późniejszych poetach Dwudziestolecia Międzywojennego oraz Młodej Polski.

Test ten to znakomity sprawdzian wiedzy o twórczości Juliusza Słowackiego. Przygotuj się do lekcji języka polskiego. Sprawdź i uzupełnij swoją wiedzę. Test składa się z 16 pytań.

Poniżej kilka przykładowych:  • W którym roku urodził się Juliusz Słowacki?
  • Gdzie się urodził poeta?
  • Jak mieli na imię rodzice poety?
  • Który z utworów Słowackiego nie jest dramatem?

.

Test: Życie i twórczość Słowackiego – rozpocznij