Test – „Inny świat” Grudzińskiego

„Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego to utwór zaliczany do literatury obozowej. Po raz pierwszy wydany po angielsku w 1951 roku. Jest to opowieść autora o czasie, jaki spędził w gułagu w Jarcewie. Grudziński przeżył tam dwa lata. Opisuje to, co działo się za murami obozu. Niewyobrażalne cierpienie połączone z całkowitym wyzbyciem się uczuć i wszystkiego, co utrzymuje człowieka przy zdrowych zmysłach. Opisuje człowieka wkładającego codziennie rękę w ogień po to by przeciwstawić się samemu zniewoleniu. Ta i wiele innych historii zamkniętych tam ludzi potrafią odebrać czytelnikowi sen.

Sprawdź swoją wiedzę o lekturze „Inny świat”. Rozwiąż test i przygotuj się do sprawdzianu z języka polskiego. Odpowiadając na pytania szybko utrwalisz sobie wiedzę i wykryjesz ewentualne braki. Test składa się z 15 pytań.

Poniżej kilka z nich:

  • Nocne łowy to?
  • Z kim więźniowie spotykali się w domu swidanij?
  • Co można było robić w zonie?
  • Kogo Gustaw spotkał w Rzymie w 1945r?
  • Jaką książkę pożyczyła Gustawowi Natalia Lwowna?

.

Test – „Inny świat” Grudzińskiego – rozpocznij