Książka pod tytułem „Giaur” jest lekturą szkolną, a napisana została przez Byrona i jest znakomitym przykładem powieści poetyckiej. Na jej budowę składają się cechy zarówno liryczne takie jak rymy czy poetyckie opisy, oraz cechy epickie, do których należy fabuła i narrator. Książka ta niesie ze sobą ukryty przekaz, okazuje się, iż jej jedynym wątkiem nie jest tylko i wyłącznie tragiczna miłość głównego bohatera, ale także podteksty wolnościowe. Autor w ten sposób zachęca Greków do tego by przeciwstawili się jarzmu, by stanęli do walki o wolność i niepodległość.

Test ten jest sprawdzianem wiedzy z lektury „Giaur” G. Byrona. Dzięki pytaniom w nim umieszczonym w łatwy i przyjemny sposób sprawdzisz swój poziom wiedzy, a także powtórzysz i uzupełnisz najważniejsze informacje. Test składa się z 15 pytań.

Przykłady pytań zawartych w teście:

  • W którym wieku toczy się akcja „Giaura”?
  • Miejscem akcji „Giaura” jest
  • Giaur był…?
  • Jak się nazywało święto, które odbywało się w mieście, na które Giaur spoglądał ze wzgórza?
  • Kim była Leila?
  • Na jaką śmierć skazał Hassan Leilę?

.

Test – „Giaur” G. Byrona – rozpocznij